Ερευνητικά Έργα

 

Ολοκληρωμένα

 1. Ψηφιοποίηση των εδαφολογικών μελετών και χαρτών. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος, Δ. Αραπάκης)
 2. Wildfire, soil erosion and the risk to aquatic resources: evidence from the burnt Evrotas River basin, southern Peloponnese, Greece  στο   NERC –UK. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 3. Με τη βοήθεια Η/Υ αξιολόγηση των εδαφών του Νομού Βοιωτίας. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 4. Δημιουργία Μοντέλου πρόβλεψης της διάβρωσης της διάβρωσης. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 5. Μελέτη των απωλειών από την Ν-χο λίπανση και η ρύπανση του περιβάλλοντος στην περιοχή της Κωπαϊδας Βοιωτία. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 6. Strategies for the quality and promotion of Mediterranean agricultural products. (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 7. Landslides  in  the  thick  loess  of  Northwest  China: Mechanisms and Mitigation, Contract No: CI1*-92-0004 ". (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 8. Comparative  Evaluation Of  Methods On Sampling And Sample Preparation Of Soils Contract No SMT-CT96-2085 (DG12-CZJU).” (ΕΥ: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος) 
 9. Comparative  Evaluation of methods on sampling and sample preparation of soils. SMT-CT96-2085 (DG12-CZJU). (Coordinator : Dr. Sideris Theocharopoulos)
 10. Functional Tools for Pesticide Risk Assessment and Management»-Acronym: FOΟPRINT, fp6-2004-ssp-4 (2006-2009). (Coordinator of EU-Project: I. Dubus BRGM, Orlean, France and Partner for NAGREF Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 11. Environmental study plus maps, in region Gazi-Herakleion Crete (2002-2008). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 12. Denitrification in agriculture, air, and water pollution COST ACTION 856, Food and Agriculture (FA),CORDIS FTE PROJECT (2004-2007). (Coordinator Prof. Dr. H. Bothe, Partner from Greece WG2 &W 3 Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 13. Biological indicators of soil quality in Greek soils and their relation to agricultural practice”, (2002-2004). NAGREF-British Council project, co-cordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou
 14. Estimation of soil pollution using of the soil bioindicators (Dem’95 NAGREF Project, 1998-2004) . (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 15. Volcanic Soil Resources in Europe. Cost Action 622 (2001-2004), Coordinator François BARTOLIC.N.R.S.,Nansy France) Partner from SSIA, WG2&WG3. Dr. E. Vavoulidou-Theodorou.
 16. Impact of pesticide of soil biodiversity (NAGREF and British Council project (1998-2001). Partner from NAGREF Dr. E. Vavoulidou-Theodorou
 17. Enchytraeidae-Ringtest with cooperation of relevant organizations in EU-ECB (ISPRA, BBA and ECT, (1996-1999) Partner for NAGREF Dr. E. Vavoulidou-Theodorou
 18. Soil evaluation and soil fertility with thematic maps, in Region on Archanes Herakleion-Crete (2004-2005). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 19. Soil evaluation with thematic maps, in region Messara -Herakleion-Crete (2003-2004). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 20. Environmental study plus maps, in region Malia-Herakleion -Crete (2001-2003). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 21. Environmental study-Soil survey with thematic maps in region Gorgopotamos- Lamia Central Greece.( 2000-2002). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 22. Soil survey and mapping of a peat area “Tennagi –Philippi” by Kavala-Drama in NE Greece) (1998-2002). (Coordinator Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 23. Improvement of genetic material and production of the creeps products in different Vineyards regions e.g. Hrakleion-Crete, Zitsa-Ioannina, Lemnos and Samos island: 4b-Action:Soil survey and mapping. INTERREG II (1998-2002). (Coordinator for 4b Dr. E. Vavoulidou-Theodorou)
 24. Γονιμότητα εδαφών και επίδραση του ασβεστίου και βορίου στη θρεπτική κατάσταση, απόδοση και ποιότητα καρπού της μηλιάς και ροδακινιάς στην περιοχή Ειρηνούπολης, Ν. Ημαθίας στα πλαίσια του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Καλλιεργειών. (Συντονιστής: Δρ. Καββαδίας Β.)
 25. Επαναχρησιμοποίηση των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων παραγωγής καπνοφυταρίων για την παραγωγή μικρών λαχανικών με μειωμένη περιεκτικότητα σε νιτρικά, στο Νομό Καρδίτσας. Διάρκεια Προγράμματος: 2007-2008. (Συντονιστής: Δρ. Καββαδίας Β.)
 26. Μελέτη και αποτίμηση των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο δασικό οικοσύστημα της ζώνης της ελάτης του Ταϋγέτου. (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, 2003). Διάρκεια Προγράμματος: 2004-2006. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 27. Ε-mensa: e-Platform Technologies for the European Agro-food Supply Chain, Contract no.: 007124 , FP6, Priority 5, Food Quality and Safety. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 28. CEMAS: Residues of 1,3-Dichloropropene and related compounds in ground water in Greece-2005 to 2007. StudynumberCEMS-2574. Διάρκεια Προγράμματος: 2005-2007. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 29. ΚASSA «Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture». 6th FP Specific Support Action-SSA, Sub priority 1.1.6.3. “Global Change and Ecosystems”. Διάρκεια Προγράμματος: 2004-2005. (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Ινστιτούτο: Δρ. Β. Καββαδίας)
 30. ΝAGREF+PPO «Sustainable fertigation techniques for vegetable production in Greece». Marie Curie Host Fellowships for the transfer of knowledge (ToK), FP6-2002-Mobility 3. 2004-2005. (Συντονιστής: Δρ. Καββαδίας Β.)
 31. Possibilities and limits for the friedly to the environment application of sewage sludge to the soil system. (Dr. P. Kouloubis)
 32. ENVIREG: Μελέτες,   αναλύσεις   εδάφους, τεχνική   βοήθεια,    διάδοση γεωργικών  πληροφοριών  και σχέδια επιδείξεως που αφορούν τη χρησιμοποίηση  για γεωργικούς  σκοπούς  λιπασματοποιηθέντος υλικού και ιλύων καθαρισμού αστικής προέλευσης." (Δρ. Π. Κουλουμπής)

Σε εξέλιξη

 1. «Strategies to imProve and pROtect SOil and water quality from the Disposal of OLive oil mills’ wastes in the Mediterranean». LΙFE+, Environmental Policy and Governance. Συμμετοχή τριών χωρών και 8 φορέων συνολικά. (ΕπιστημονικόςΥπεύθυνος: Δρ. Ντούλα Μαρία)
 2. GS Soil-Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data (ΕπιστημονικόςΥπεύθυνος:  Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 3. Sustainable strategies for the improvement of seriously degraded agricultural areas: The example of Pistachia vera L. (AGROSTRAT). LIFE 2011 ENV/GR/000951 (ΕπιστημονικόςΥπεύθυνος: Δρ. ΝτούλαΜαρία)
 4. Αξιολόγηση της ποιότητας και αριστοποίηση του εδαφοβελτιωτικού  που παράγεται από την συνκομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος των αστικών αποβλήτων και φυτικών απορριμμάτων στην Ε.Μ.Α.Κ. του Ν. Χανίων (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Π. Κουλουμπής)
 5. Εvaluation of the use of  137Cs technique to study the soil water erosion in Central Greece with rainfall simulator - Αξιολόγηση της χρήσης της τεχνικής του  137Cs για τη μελέτη της διάβρωσης από το νερό στη Κεντρική Ελλάδα με τη χρήση προσομοιωτή βροχόπτωσης. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Σ. Θεοχαρόπουλος)
 6. “ARIDWASTE: Development Of Specific Agricultural Practices With The Use Of Recycled Wastes Suitable For Intensively Cultivated Mediterranean Areas Under Degradation Risk”(ΑRΙΜnet CALL, 2012-2014) (Συντονιστής: Δρ. Β. Καββαδίας)
 7. "ΟLIVE-CLIMA: ΟLIVE crop management practices focused on CLIMAte change mitigation and adaptation" (LIFE+, 2012-2017). (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΕΑ: Δρ. Β. Καββαδίας)
 8. "Ολοκληρωμένες Tεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων (ΓεωΔιαμετρις-GeoDiametris)", ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗΣ (2012-2014) (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΕΑ: Δρ. Β. Καββαδίας)
 9. "Πληροφοριακό Σύστημα Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΣΑΑ)" ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων Στα ΤΕΙ (2012-2014). (Επιστημονικός Υπεύθυνος για το ΙΕΑ: Δρ. Β. Καββαδίας)

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.

Επικοινωνία

Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 14123, Λυκόβρυση Αττικής

+30 210-2817302, 210-2827202, 210-2816974, 210-2832031

www.soilscience.swri.gr

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand